VERKLARING AVG : PRIVACY VAN UW GEGEVENS

 

BAMBOOXL vindt privacy belangrijk. Wij nemen dit serieus en hebben  maatregelen getroffen uw informatie op een veilige manier te verwerken en te gebruiken. In deze Verklaring AVG leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u ook lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wie is  BAMBOOXL

BAMBOOXL  is de eenmanszaak kantoorhoudende te

Vlampijpstraat 94 te Utrecht,  ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van Koophandel onder nummer 61216364.

 

 

Hoe gebruikt  wij uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor  BAMBOOXL persoonsgegevens van u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BAMBOOXL  voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door  BAMBOOXL worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom: Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Klachtenafhandeling

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

BAMBOOXL  heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft via het aanmaken van een account en het doen van een bestelling.

 

Wat zijn uw rechten?

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij  BAMBOOXL  over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen via info@bambooxl.nl.

Wijziging

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij  BAMBOOXL . U kunt ons verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen, aanpassen, of aanvullen. Uw gegevens hebben wij zo goed als mogelijk afgeschermd voor derden.